Scar-Guard®

wrapidshield-xl_new

SISTEM ZA MEHANIČKU ZAŠTITU SA OJAČANIM VLAKNIMA

Scar-Guard® obezbeđuje vrhunsku mehaničku zaštitu spojnica kod horizontalnog podbušivanja (HDD bušenja) cevovoda ili područja gde je nepogodan nasip (zatrpavanje). Vlažni poliuretanski impregnirani sistem zaštite od staklenih vlakana za spojnice, Scar-Guard® pruža efikasnu zaštitu od abrazije i sile habanja koja se javljaju tokom povlačenja (horizontalnog podbušivanja-HDD bušenja) ili zatrpavanja.

Kliknite na oznaku proizvoda da biste pogledali pojedinačnu specifikaciju:

 

SCAR-GUARD

 

SCAR-GUARD E

 

SCAR-GUARD SOLOR