Održana obuka u kompaniji Termo Plus u Baćevcima

Održana obuka u kompaniji Termo Plus u Baćevcima

Inpridi je zajedno sa predstavnicima Canusa-CPS, organizovao dan obuke za Termo Plus u novembru ove godine na lokaciji Termo Plus-a u Baćevcima. Sledeći proizvodi su prikazani i praktikovani sa predstavnicima Termo Plus-a kako bi se osigurala pravilna instalacija: Superseal, CLR i CSC ADH Butil traka.