Održana obuka u kompaniji Isoplus u Aleksincu

Održana obuka u kompaniji Isoplus u Aleksincu

Inpridi je zajedno sa predstavnicima Canusa-CPS, organizovao dan obuke za Isoplus u junu ove godine na lokaciji Isoplus-a u Aleksincu. Sledeći proizvodi su prikazani i praktikovani sa predstavnicima Isoplus-a kako bi se osigurala pravilna instalacija: Superseal, CLR i završne kape.