INPRIDI d.o.o. postao član Kanadsko–Srpskog Poslovnog Udruženja CANSEE

INPRIDI d.o.o. postao član Kanadsko–Srpskog Poslovnog Udruženja CANSEE

Više informacija o Kanadsko–Srpskom Poslovnom Udruženju mogu su naći na:

www.cansee.biz