Demonstracija proizvoda u kompaniji Konvar u Beogradu

Demonstracija proizvoda u kompaniji Konvar u Beogradu

Demonstracija proizvoda Canusa-CPS za tržište gasa prikazani su kompaniji Konvar u Beogradu u junu ove godine, od strane kompanija Inpridi i Canusa-CPS. GTS-65 kao troslojni sistem za zaštitu spojnica protiv korozije, DDX i ScarGuard kao proizvodi za mehaničku zaštitu cevi i spojnica u procesu horizontalnog podbušivanja (HDD Bušenja).